Uvjeti korištenja

Uvjeti prodaje

Proizvode SAFIR d.o.o. smiju kupovati samo osobe iznad 18 godina.

Uvjeti dostave

Dostava roba vrši se za područje Hrvatske. Iznos za usluge dostave se automatski obračunavaju u košarici.

Reklamacije

SAFIR d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko se kupac pridržava priloženih naputaka o uporabi. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod slijedećim uvjetima:

 • kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakiran u originalnu ambalažu sa kompletnim priborom i sa kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto
 • kupac mora u kontaktu sa zaposlenikom SAFIR d.o.o. ispuniti "Obrazac za reklamaciju" i priložiti ga uz proizvod koji vraća na reklamaciju
 • kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i racun o kupnji proizvoda

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,...)
 • baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • dogradnje, pregradnje ili bilo kakve neovlaštene izmjene na proizvodu
 • ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada uvoznik ili proizvođač potvrdi njenu neispravnost.

Povrat robe i raskid ugovora o prodaji na daljinu

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe
Robu ćemo preuzeti sami, tj. povrat robe bit će izvršen o našem trošku putem neke od kurirskih službi u najkraćem mogućem roku po primitku obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.

4. Troškovi povrata robe
Troškove povrata robe za prvi povrat robe i slanje zamjenske robe u potpunosti snosi SAFIR d.o.o.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Informacije na web trgovini

SAFIR d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. SAFIR d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. SAFIR d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje SAFIR d.o.o.

Registracijom na stranicama ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti provedena u valuti Hrvatska Kuna. Iznos za koji će se teretiti Vaša kartica ovisi o konverziji cijene iz Eura u Hrvatske Kune po trenutnom tečaju Hrvatske Narodne Banke. Kod terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertira u Vašu lokalnu valutu sukladno tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat te konverzije moguće su mala odstupanja od cijena navedenih na našoj web stranici.

Sigurnost i plaćanje

Sigurno i pouzdano plaćanje putem interneta ključno je za naše poslovanje. Vaši osobni i kartični podaci su sigurni.